GENIE Z30 / 20NRJ

Kĺbová plošina / elektrická, pracovná výška  do 11,5m

Špecifikácia stroja