GENIE Z34 / 22JRT

Kĺbová plošina / dieselová, pracovná výška  do 12,5m, pohon 4x4

Špecifikácia stroja