GENIE Z60 / 34

Kĺbová plošina / dieselová, pracovná výška  do 20,5m, pohon 4x2

Špecifikácia stroja